Zasady odwoływania spotkań

  • W celu odwołania spotkania lub zmiany terminu, proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez SMS, najpóźniej 2 dni robocze przed umówionym spotkaniem. Sesje poniedziałkowe należy odwołać najpóźniej do piątku, do godz. 20.00.
  • Dokonywanie zmian terminów lub odwoływanie w dniu ustalonego spotkania, skutkuje opłaceniem pełnej stawki za sesję.
  • Odwołanie terminu sesji w czasie krótszym niż 2 dni robocze jest płatne niezależne od powodu.
  • Jeżeli muszę odwołać sesję, kontaktuję się z pacjentem_ką niezwłocznie i w miarę możliwości proponuję spotkanie w innym terminie.

Zasady ogólne

  • Zapisy na konsultacje umawiane są telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
  • Dzień przed spotkaniem wysyłam SMS z prośbą o potwierdzenie. Brak potwierdzenia równoznaczny jest z rezygnacją ze spotkania.
  • Konsultacja/sesja trwa 50 min. W sytuacji spóźnienia się pacjenta_ki, sesja nie będzie przedłużona.

Zasady płatności

  • Opłaty za sesje są zgodne z obowiązującym cennikiem
  • Płatności na sesje można dokonać w gabinecie: gotówką/przez terminal lub przed sesją przelewem na konto mBank 08 1140 2004 0000 3602 7512 7524
  • W przypadku terapii online obowiązuje przedpłata. Proszę o dokonanie przedpłaty na dzień przed umówioną sesją oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: psychopracowniaintegra@gmail.com
  • Podwyższenie opłaty za sesje omawiane jest na 2 miesiące przed wprowadzeniem podwyżki opłaty.

 

Zapewniam dyskrecję i poufność.

Oferuję zrozumienie i pomoc w rozwiązaniu problemów, z jakimi zwraca się do mnie pacjent_ka. Jeśli nie jestem w stanie pomóc – kieruję do współpracującego ze mną specjalisty – lekarza, psychiatry lub innego specjalisty.