Szkolenia:

2021-2023

 • 29.11.2023

  Osoba neuroróżnorodna w gabinecie profesjonalistów ochrony zdrowia.
  Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu życia. Joanna Gieldarska.
 • 21.10.2023

  Spektakularne dziewczyny 2. Dobrostan. Konferencja o dziewczynach i kobietach w spektrum autyzmu.
  Fundacja Dziewczyny w Spektrum i Fundacja Artonomia.
 • 21.09.2023

  "Meltdown i wypalenie - o komforcie życia w spektrum autyzmu".
  Agnieszka Szadurska-Prokopiuk.
 • 6.11.2021

  Diagnoza odwrócenia ról w rodzinach, w których rodzice się rozstali. Znaczenie cielesności.
  Prof. dr hab. Katarzyny Schier. Wykład online.
 • 16.10.2021

  Spektakularne dziewczyny. Konferencja o dziewczynach i kobietach w spektrum autyzmu.
  Fundacja Dziewczyny w Spektrum i Fundacja Artonomia.
 • 26.06.2021

  Spektrum autyzmu. Diagnoza i terapia- szkolenie dla profesjonalistów.
  Agnieszka Szadurska-Prokopiuk.

2019

 • 22-23.11.2019

  Konferencji Stara Osobowość a nowe czasy.
  IX Sympozjum Naukowe PTP. Instytut Psychiatrii i neurologii.
 • 19-21.05.2019

  „Psychoterapia DDA z zaburzeniami osobowości- problemy pacjenta i trudności psychoterapeuty”
  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Fundacja ETOH
 • 17.05.2019

  Wieloaspektowe ujęcie traumy.
  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

2018

 • 29.07.2018

  Leczenie zaburzeń snu.
  Dr n. med. Michał Skalski, Psychomedic.
 • 15.04.2018

  Szukając oparcia- osobowość zależna.
  V Konferencja Naukowa SKN Dialog. UW.

2017

 • 3-6.12.2017

  Konferencja „Psychoterapia traum dziecięcych, depresji i zaburzeń lękowych u DDA.
  Fundacja ETOH oraz Narodowy Program Zdrowia.
 • 16.11.2017

  Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa „Nie bój się psychiatry”.
  Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • 23.04.2017

  W labiryncie nieufności. Schizotypowe, schizoidalne, paranoiczne zaburzenia osobowości.
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa.
 • 27-29.03.2017

  Kurs doskonalący "Nowe zjawiska w seksuologii".
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii.
 • 21.01.2017

  Seminarium "Psychodynamika i psychopatologia syndromu DDA"​.
  Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Źródło Inspiracji.

2015

 • 24.10.2015

  Konferencja „Psychiatrzy dla Psychologów 2015”.
  NZOZ Centrum Terapii Dialog.
 • 24.09.2015

  Aleksytymia i dysocjacja, jako konsekwencje traumy.
  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.
 • 09.07.2015

  Wprowadzenie do Terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotion-FocusedTherapy, EFT)”.
  Kurt Renders, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

2014

 • 29-30.11.2014

  Trening uważności Mindfulness- aspekty, zastosowanie, praktyka.
  Fundacja ETOH
 • 04.2014

  Genogram-klucz do zrozumienia rodziny.
  Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS.

2013

 • 30.11-01.12.2013

  Podstawy psychoterapii Gestalt, sen oraz ciało w procesie psychoterapii.
  Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.

2011

 • 11-13. 11.2011

  Warsztat szkoleniowy „We własnym stylu-gestaltowskie poszukiwanie indywidualnego stylu pracy terapeuty”.
  Organizator: Centrum Cousellingu GESTALT.
 • 19-21.06.2011

  Szkolenie dla terapeutów pracujących z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików i osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych- Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie.
  Fundacja ETOH.

2010

 • 16-18.05.2010

  Psychoterapia depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych u DDA.
  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Fundacja ETOH.

2009

 • 26-25.11.2009

  Strategie i procedury psychoterapeutyczne w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych.
  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Fundacja ETOH.